beBee background
المهنيون
>
التكنولوجيا والإنترنت
>
Cairo
Aly Rageh

Aly Rageh

Software Engineer

الخدمات المعروضة: برمجة الويب , خدمات برمجة الويب , تطوير برامج سطح المكتب , مهندسو البرمجيات , مهندس برمجيات , مطورو البرامج

Cairo, القاهرة
(0)
$35 / ساعة
معدل تقريبي

اجتماعي


شبكات التواصل الاجتماعي

حول Aly Rageh:

Creative software engineer with over 17 years of experience, focusing on C# and .Net technologies. Fast learner and can adapt to any new language or technology quickly. People oriented leader, with my eyes on client satisfaction. Raised profits by 30% at Andela. And increased customer retention by 63% at Wordbee.

* Please check my Linkedin profile Featured section for some evidence.

تجربة

EXPERIENCE

Working as a software engineer since 2005.

Andela, New York, USA (remotely from Egypt- Technical Delivery Manager

Aug 2021 - Present

Achievements:

 1. Raised company’s profits by 30% via creating sales strategy aimed to eliminate hiring gaps of replacements and ensure revenue consistency.
 2. Increased talent retention by 44% via establishing a training academy where we elevate talent quality and prepare them for interviews.
 3. Scored 92.86% client satisfaction rate acting as enterprise delivery partner for 14 accounts:
  1. BBC
  2. ebay
  3. theTradeDesk 
  4. WW 
  5. LivePerson 
  6. itv 
  7. Shipt
  8. Crossover Health 
  9. Jobvite 
  10. Percolate 
  11. JazzHR
  12. Kindi 
  13. Coursera 
  14. Scholastic 
 4. Scored 91.18% talent satisfaction rate leading 168 talents in total across the 14 accounts.

Skills used:

 • C# - .Net - Algorithmics - Design patterns - SOLID principles - SQL - MSSQL - SqlLite - JQuery - Javascript - Asp.Net Core - Microservices - DDD - TDD - API - LINQ - EntityFramework - Git - Jira - Asana - SalesForce - Microsoft Azure - Python - Node.Js - Ruby - Docker - Kubernetes - Communication skills - Time management skills - Leadership skills - Scrum ceremonies

Projects:

 1. News website
 2. Children education online web app
 3. Request response caching library

Normal day to day activities:

 1. Sync and check in with engineers for feedback, setting expectations and help with blockers if any.
 2. Sync and meeting with clients managers to make sure we are on the right track and to collect feedback.
 3. Work on ways to help us exceed client’s expectations and excel at what we are doing.
 4. Code review PRs, pair programming and help engineers to understand complicated parts they are struggling with.
 5. Work on action plans to eliminate any performance concerns and execute it with engineers.
 6. Collaborate with teammates to create plans, roadmaps, and dashboards for the accounts we are working on.

Wordbee, Luxembourg (remotely from Egypt)

Technical Team Lead & CEO of Egypt branch

Sep 2018 - Jun 2021

Achievements:

 1. Reduced costs by 78.57% via establishing a branch in Egypt and hiring all the technical team within it, maintaining the same quality and more.
 2. Increased customer retention by 63% via implementing 3 steps that help ease the usage of the application:
  1. Reduce number of clicks strategy.
  2. Add dynamic settings search bar.
  3. Functionalities steps guidance feature.
 3. Won 1 important RFP for Schnieder company by working 15 hours overnight to implement POC of a custom order form they requested.
 4. Broadened market size by covering middle east countries, after successfully added customers from those countries.

Skills used:

 • C# - .Net - Algorithmics - Design patterns - SOLID principles - SQL - MSSQL - JQuery - Javascript - React - Asp.Net web forms - Asp.Net Core - Typescript - Elasticsearch - Redis - MongoDB - Microservices - DDD - TDD - API - LINQ - EntityFramework - Linq to Sql - Kendo - MVVM - Git - Jira - Microsoft Azure - Zendesk - Python - Node.Js - Ruby - Docker - Communication skills - Time management skills - Leadership skills - Management skills - Scrum ceremonies

Projects:

 1. Translation management system
 2. CAT tool
 3. Functionality steps guide tool
 4. Taxes calculator app

Normal day to day activities:

 1. Manage employees of the Egypt branch and make sure they are up to the expected level, and help them come over blockers if any.
 2. Administrate the Egypt branch office and provide needed supplies for employees to be able to work effectively.
 3. Utilize all the resources we have in the Egypt branch, like human resources, financial resources, assets, and much more.
 4. Calculate salaries and process payments, as well as handling taxes and insurance regulations.
 5. Recruit, interview and hire new talents for any open positions we might have.
 6. Represent the company in front of MEA clients formally, and seek new sales strategies to add new clients from that region.
 7. Schedule and attend 1:1 meetings with employees for feedback and evaluation, and work on corrective actions if needed.
 8. Drive and lead scrum ceremonies like standups, grooming sessions, planning, retro and sprint demos.
 9. Work with product owners and account managers on new business requirements, then document and add tasks to the backlog with technical specs, COA, and how to sections added.
 10. In addition to all Development Team Lead position day to day activities as well.

Development Team Lead

Jan 2018 - Sep 2018

Achievements:

 1. Decreased bugs by 79.13% via adding quality assurance activities to the company for the first time, and recruiting QA talents.
 2. Participated in transforming 30% of the application from monolithic to microservices architecture, using .Net core and React.
 3. Increased team satisfaction and productivity by introducing new ways of documenting and describing tasks on Jira, to make it more informative and well organized, for all stakeholders interacting with it.

Skills used:

 • C# - .Net - Algorithmics - Design patterns - SOLID principles - SQL - MSSQL - JQuery - Javascript - Asp.Net web forms - LINQ - EntityFramework - Linq to Sql - Microsoft Azure - Kendo - MVVM - Git - Jira - Zendesk - Communication skills - Time management skills - Leadership skills

Projects:

 1. Translation management system
 2. CAT tool

Normal day to day activities:

 1. Lead a team of front end, back end, quality assurance, devops and support engineers, follow up on their work and coordinate between them.
 2. Groom tasks for the team and put estimations, priorities, and handle assignments.
 3. In addition to all Senior Software Engineer position day to day activities as well.

Senior Software Engineer

Sep 2017 - Jan 2018

Achievements:

 1. Developed a feature to identify coding languages from natural languages, which opened a way for more prospective clients from the IT sector, companies like Cisco, with manuals including code blocks.

Skills used:

 • C# - .Net - Algorithmics - Design patterns - SOLID principles - SQL - MSSQL - JQuery - Javascript - Asp.Net web forms - API - LINQ - EntityFramework - Microsoft Azure - Linq to Sql - Kendo - MVVM - Git - Jira - Zendesk - Communication skills - Time management skills

Projects:

 1. Translation management system

Normal day to day activities:

 1. Pick tasks from the backlog, assign it to myself and work on finishing it according to an agreed timeline.
 2. Add new features to the application, investigate and fix bugs reported by support agents, work on tech debt and R&D tasks.
 3. Code review PRs for my teammates and run tests.
 4. Document new features and maintain our user facing documentation and keep it up to date.

FlairsTech, Cairo, Egypt - Development Team Lead

Jun 2017 - Jul 2018

Achievements:

 1. Increased quality of hired talents by 74% via introducing new hiring process, bulletproof screening phase, and more accurate interviews.
 2. Saved 43% of costs by automating internal HR activities.
 3. Added revenue source, by introducing the idea of including the software product activities to the company services.

Skills used:

 • C# - .Net - Algorithmics - Design patterns - SOLID principles - SQL - MSSQL - PostgreSql - MySql - JQuery - Javascript - Angular - Asp.Net web forms - Asp.Net MVC - Microservices - DDD - TDD - API - LINQ - EntityFramework - Git - Jira - Bitbucket - Communication skills - Time management skills - Leadership skills

Projects:

 1. HR management system
 2. Medical web app for patients
 3. Hiring and recruiting web app

The Datum Company, Cairo, Egypt - Software Development Consultant

Jul 2017 - Nov 2017

Achievements:

 1. Increased productivity by 25% via guiding the team through best practices to develop web applications using PHP code.

Skills used:

 • PHP - SQL - Design patterns - SOLID principles - MySql - Git - Jira - Communication skills - Time management skills - Leadership skills - Consulting and mentoring skills

Projects:

 1. E-Learn web app

Emirates Auction, Dubai, UAE - Senior Software Development Engineer

Apr 2017 - Jun 2017

Achievements:

 1. Shortening the process from days to minutes needed to prioritize car numbers plates, via inventing an algorithm that can weight and order them according to pre-set weighted factors entered by humans.

Skills used:

 • C# - .Net - SQL - Design patterns - SOLID principles - MSSQL - JQuery - Javascript - Asp.Net web forms - Asp.Net MVC - LINQ - EntityFramework - Git - Jira - Communication skills - Time management skills

Projects:

 1. Auctions web app
 2. Properties mortgage web app

AFA Technologies, Cairo, Egypt - Development Team Lead

Jul 2016 - Apr 2017

Achievements:

 1. Finalized 3 projects the company faced challenges with, and made them ready for sale.
 2. Increased team quality by recruiting more talented members.

Skills used:

 • C# - .Net - Design patterns - SOLID principles - SQL - MSSQL - JQuery - Javascript - Asp.Net web forms - Asp.Net MVC - WPF - Windows forms - Ado.Net - Jira - Communication skills - Time management skills - Leadership skills

Projects:

 1. Car rental app
 2. ERP and financial system

Tech Touch, Cairo, Egypt - Chief Technology Officer

May 2016 - Jul 2016

Achievements:

 1. Led the team to finalize an ERP system they have been working on for a few years, and make it ready for sale.

Skills used:

 • C# - .Net - SQL - MSSQL - SOLID principles - JQuery - Javascript - Kendo - Asp.Net web forms - MVVM - LINQ - EntityFramework - Jira - Git - Communication skills - Time management skills - Leadership skills

Projects:

 1. ERP and financial system

NBusiness, Cairo, Egypt

Development Team Lead

Jun 2015 - May 2016

Achievements:

 1. Increased profits by 41% changing the company's financial state from 11% loss to 30% profit, via introducing new technologies, training talents to elevate team quality, and starting new projects from the ground up.

Skills used:

 • C# - .Net - SQL - MSSQL - SOLID principles - ADO.Net - JQuery - Javascript - Kendo - Sharepoint - Asp.Net web forms - Asp.Net MVC - MVVM - SSRS - LINQ - EntityFramework - Jira - Git - Communication skills - Time management skills - Leadership skills

Projects:

 1. Clinic management system
 2. CRM web apps
 3. Call center management system

Senior Software Development Engineer

Mar 2015 - Jun 2015

Achievements:

 1. Increased productivity by 61% via creating a development framework to help developers finish projects in 1 day instead of 5 days.

Skills used:

 • C# - .Net - SQL - MSSQL - SOLID principles - ADO.Net - JQuery - Javascript - Kendo - Sharepoint - Asp.Net web forms - Asp.Net MVC - MVVM - SSRS - LINQ - EntityFramework - Jira - Git - Communication skills - Time management skills

Projects:

 1. CRM web apps
 2. Call center management system

 

* Full experience history available on Linkedin, we can discuss more about it when we meet, keeping it short here to minimize size, and make it easy to read.

التعليم

Mansoura University, Egypt - Bachelor of Science - BS, Computer and Information Sciences, General

Sep 2005 - Sep 2009

 1. Ranked 9th among my colleagues' scores.
 2. Scored 1st place as the best graduation project, which collected awards from the mayor and few other entities.
 3. Elected student union leader for 2 years.

المحترفون الذين يقدمون خدمات مماثلة لتلك الخاصة بـ Aly Rageh

محترفون من نفس قطاع التكنولوجيا والإنترنت مثل Aly Rageh

المحترفون الذين يقدمون خدمات برمجة الويب

المحترفون الذين يقدمون خدمات خدمات برمجة الويب

المحترفون الذين يقدمون خدمات تطوير برامج سطح المكتب

المحترفون الذين يقدمون خدمات مهندسو البرمجيات

المحترفون الذين يقدمون خدمات مهندس برمجيات

المحترفون الذين يقدمون خدمات مطورو البرامج

محترفون من قطاعات مختلفة بالقرب من Cairo, القاهرة

المستخدمون الآخرون الذين يطلق عليهم Aly

وظائف بالقرب من Cairo, القاهرة

 • Radisson Hotel Group

  Front Office Supervisor

  منذ أسبوعين


  Radisson Hotel Group Cairo, مصر

  Supervise the efficient operations of reception including check in/out procedures · Support team members in handling guest requests and enquires to ensure a positive outcome is achieved · Ensure that both the Front Office Manager and Reception Supervisors are kept fully aware of ...

 • amazon egypt

  Management leader

  منذ أسبوعين


  amazon egypt Cairo, مصر

  Responsibilty: · Developing and executing business strategies to achieve short and long-term goals. · Reporting to the board, providing market insights and strategic advice. · Developing and implementing business plans to improve cost-efficiency. · Maintaining positive and trust- ...

 • Marriott International, Inc

  Telephone Operator

  منذ أسبوع

  تطبيق مباشر

  Marriott International, Inc Cairo, مصر

  **หมายเลขงาน** · **ประเภทของงาน** Rooms & Guest Services Operations · **สถานที่** Le Méridien Cairo Airport, Cairo International Airport, Cairo, Egypt, Egypt ดูบนแผนที่ · **ตารางการทํางาน** Full-Time · **พักอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่** N · **โยกย้ายใช่หรือไม่** N · **ประเภทตําแ ...